وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

اولین جلسه هم اندیشی ورفع مشکلات اصناف استان سیستان وبلوچستان

اولین جلسه هم اندیشی با اصناف به منظور استماع مشکلات وچاره جوئی وتصمیم گیری حل مشکلات درروز چهارشنبه مورخ 97/04/27 در محل اتاق اصناف مرکزاستان سیستان وبلوچستان برگزارگردید

درراستای ایجاد هماهنگی وتعامل بااصناف،اولین جلسه هم اندیشی با اصناف به منظور استماع مشکلات وچاره جوئی وتصمیم گیری حل مشکلات درروزچهارشنبه مورخ 27/04/97 درمحل سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکزاستان وبا حضور ریاست محترم سازمان، معاون محترم اموربازرگانی وتوسعه تجارت سازمان،رئیس اداره بازرسی ونظارت وکارشناس مسئول اداره اموراصناف وتشکلها وبا دعوت از مدیرکل محترم تعزیرات حکومتی،نماینده محترم فرماندار،هیات رئیسه اتاق اصناف مرکزاستان وروسای اتحادیه های صنفی ،برگزارگردید. درابتدای جلسه ریاست محترم سازمان ضمن خوش آمدگوئی به حاظرین،به تشریح وضعیت موجود استان پرداخته وخواستار همکاری اصناف بادستگاههای اجرائی شدند.درادامه مشکلات پیش روی اصناف توسط منتخبین اتحادیه مطرح وتوسط مسئولین پاسخ داده شد.