وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان کرج –استان البرز برگزار شد

انتخابات اتحاديه صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان كرج روز چهارشنبه مورخ 97/04/27 با حضور اعضای تحت پوشش وهیات اجرایی انتخابات و تعداد 149 نفر از مجموع 317 نفر از اعضای صنفی برگزار شد.

طی این دوره از انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان کرج آقایان علی مرادلو با 147 راى به عنوان رئیس، مرتضی زندی با 109 رأى به عنوان نائب رئیس اول ،مجیدفتاحی با 89 رای نائب رئیس دوم ، میرحسین سیاح با 71 راى به عنوان دبير،عبدالکریم علی محمدی با 64 راى خزانه دار انتخاب شدند .

‎همچنین در انتخابات بازرسی خانم معصومه صفایی با 90 رای به عنوان بازرس اصلی این اتحادیه صنفی انتخاب شد