وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

آدرس و تلفن های تماس جدید مرکزاصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت

پیرو جابجایی مکان مرکزاصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت ، آدرس و تلفن های تماس جدید به شرح ذیل اعلام می گردد: نشانی : ایران – تهران – خیابان شهید سپهبد قرنی – نبش خیابان شهید کلانتری-ساختمان مرکزاصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت برسازمانهای صتفی کشور(ساختمان سابق احداث صنعت). تلفن حوزه ریاست : 88315786-021 فکس حوزه ریاست :88833855-021

پیرو جابجایی مکان مرکزاصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت  ، آدرس و تلفن های تماس جدید به شرح ذیل اعلام می گردد:
نشانی : ایران – تهران – خیابان شهید سپهبد قرنی – نبش خیابان شهید کلانتری-ساختمان مرکزاصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت برسازمانهای صتفی کشور(ساختمان سابق احداث صنعت).
تلفن حوزه ریاست : 88315786-021

معاونت برنامه ریزی:88843756-88844385-021

معاونت تشکل های صنفی:-88822564-88843759-021

معاونت تولیدی و بازرگانی:88833865-88846637-021
فکس : 88833855-021
صندوق پستی :
پست الکترونیکی :