وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری راهپیمایی شکوهمند روز جهانی قدس توسط مدیران اتحادیه های صنفی

برگزاری راهپیمایی شکوهمند روز جهانی قدس برگزاری راهپیمایی شکوهمند روز جهانی قدس توسط مدیران اتحادیه های صنفی به همراه ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت آقای مهندس متین و سازمان بسیج اصناف سرهنگ پاسدار عافیتی و پرسنل آن که در این مراسم حضور چشمگیری داشتند .

برگزاری راهپیمایی شکوهمند روز جهانی قدس توسط مدیران اتحادیه های صنفر
برگزاری راهپیمایی شکوهمند روز جهانی قدس توسط مدیران اتحادیه های صنفی و فرماندهان پایگاههای بسیج اصناف و بازار به همراه ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت آقای مهندس متین و سازمان بسیج اصناف سرهنگ پاسدار عافیتی و پرسنل این سازمان که در این مراسم حضور چشمگیری داشتند .
آنان همگام با مردم ولایتمدار استان همدان اسراییل غاصب را محکوم نموده و باردیگر صلابت ، اقتدار و استکبارستیزی ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند .
عافیتی و پرسنل آن در این مراسم حضور چشمگیری داشتند .
آنان همگام با مردم ولایتمدار استان همدان اسراییل غاصب را محکوم نموده و باردیگر صلابت ، اقتدار و استکبارستیزی ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند .