وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

کشف 93 مورد تخلف در 7 روز گذشته

از29 اردیبهشت ماه لغایت 4 خرداد ماه سال جاری در بازرسی های بعمل آمده توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان تعداد 93 مورد تخلف کشف گردید که در این رابطه 75 فقره پرونده برای واحد های متخلف صنفی و غیر صنفی تشکیل شده است.

رییس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان گفت: از 29 اردیبهشت ماه لغایت 4 خرداد ماه سال جاری در مجموع 2 هزار و 19مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در سطح بازار صورت گرفته است.

فرزاد سردارزاده با بیان کشف 93 مورد تخلف در این بازرسی هاخاطر نشان ساخت، در این رابطه 75 فقره پرونده برای واحد های متخلف صنفی و غیر صنفی تشکیل شده است.

وی افزود: عمده این تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت میباشد که در این پرونده ها در مجموع 204میلیون و157 هزار ریال جریمه برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

رییس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان گفت: در مدت یاد شده از طریق ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای استان 85 مورد گزارش مردمی دریافت ودر رسیدگی به آنها 31 مورد تخلف احراز شد که در این زمینه پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

سردارزاده در پایان یادآور شد: شهروندان محترم می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف واحدهای صنفی اعم از کم فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت و.... واحدهای مختلف صنفی مراتب را با شماره تلفن 124 و یا بامراجعه به ادارات تابعه در شهرستانها و در مرکز استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه نموده و موارد تخلف را گزارش نمایند.