وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

ابلاغ مصوبات کارگاه آموزشی یکروزه روسای ادارات اصناف سازمان های صنعت، معدن وتجارت استان ها

پیرو برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه با حضور روسای ادارات اصناف سازمان های صنعت، معدن وتجارت استان های سراسرکشوردر تاریخ 97/02/11 در تهران ، تصمیمات و اهم مباحث مطروحه درکارگاه مذکور ابلاغ گردید.

کارگاه آموزشی یک روزه  با حضور روسای محترم ادارات امور اصناف و تشکل های صنفی سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور، مسئولین محترم مرکزاصناف و بازرگانان ایران و دبیر خانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور،  در تاریخ  11/2/97 ، در استان تهران برگزار، ضمن بررسی و تبادل نظر درخصوص مباحث مطروحه( انتخابات اتاق های اصناف برنامه های سال 1397 مرکز) تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- درخصوص برگزاری انتخابات اتاق اصناف، آن‌دسته  از شهرستان‌هایی که عمر قانونی هیات‌رییسه آن ها به اتمام نرسیده است، صرفاً تشویق و ترغیب آنان جهت فراهم نمودن زمینه برگزاری هم زمان انتخابات اتاق‌های اصناف در سراسر استان با رعایت مقررات توصیه می‌شود.

2- روسای اتحادیه‌هایی که انتخابات آن ها به هر دلیل در موعد مقرر انجام نپذیرفته است، و کماکان ریاست اتحادیه را بر عهده دارند، می‌توانند در انتخابات اتاق اصناف به عنوان داوطلب و رای‌دهنده شرکت نمایند.

3- در زمان برگزاری انتخابات هیات‌رییسه اتاق اصناف، فقط رییس اتحادیه می‌تواند در رای‌گیری شرکت نماید و دادن وکالت جهت رای‌دادن ممنوع است.

4- در شهرستان‌هایی که تعداد داوطلبین عضویت در هیات رییسه اتاق اصناف تا پایان زمان ثبت‌نام به حد نصاب لازم (حداقل چهار نفر ازصنوف تولیدی خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی خدماتی و یا بالعکس نرسیده، هیات اجرایی مکلف است یک هفته زمان ثبت‌نام را تمدید و ترتیبی اتخاذ نمایند که روسای این گونه اتحادیه‌ها برای اجرای هرچه بهتر قانون در برگزاری انتخابات اتاق اصناف شرکت نمایند.

5- صرفاً داوطلبین مستعفی در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی داوطلب شوند.

6- با توجه به اصلاحیه قانون انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حضور هم زمان در شوراهای اسلامی شهر وروستا و سازمان‌های صنفی (اتاق اصناف اتحادیه صنفی)  ،ممنوع است .

8- هر گونه ابهام در خصوص عناوین فعالیت اتحادیه‌های صنفی در هر شهرستان از جهت تولیدی- خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی (به استناد مصوبات کمیسیون نظارت) باید تا قبل از صدور آگهی فراخوان برگزاری انتخابات اتاق اصناف تعیین تکلیف و در سامانه بارگذاری شده باشد، بدیهی است روسای اتحادیه‌های صنفی داوطلب عضویت در هیات‌رییسه اتاق‌های اصناف، صرف نظر از نوع رسته فعالیت صنفی مندرج در پروانه کسب مربوطه، به عنوان نماینده اتحادیه تولیدی یا توزیعی ذی‌ربط تلقی می‌گردند.

9- در فرآیند برگزاری انتخابات اتاق اصناف شهرستان، هیات اجرایی وظیفه‌ای برای بررسی صلاحیت داوطلبین ندارد.

10- به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت اختیار داده شد به استناد ماده (50)قانون نظام صنفی و با رعایت آیین نامه اجرایی ماده(36) قانون فوق نسبت به  هماهنگی برای برگزاری انتخابات اتاق‌های اصناف بصورت سراسری یا شهرستانی تا پایان اردیبهشت ماه سال‌جاری اقدام نمایند.

11- مقرر گردید کلیه شهرستان های کشور مجهز به سیستم های الکترونیکی رای گیری جهت انتخابات هیات رئیسه اتاق شوند.

12- مقرر گردید برنامه های عملیاتی 4ساله مرکز باقیداولویت توسط سازمان های صنعت،معدن وتجارت استان ها پیگیری، اجراء وگزارش عملکرد درمقاطع مختلف به مرکز منعکس شود.