وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شهرستان کرج - استان البرز برگزار شد

انتخابات الکترونیکی اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان کرج ،روز پنج شنبه 20/02/97 با حضور اعضای تحت پوشش وهیات اجرایی انتخابات و تعداد 223 نفر از مجموع 401 نفر از اعضای صنفی برگزار شد.

طی این دوره از انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان کرج آقایان بهروز روستاآزاد با 170 راى به عنوان رئیس، حجت اله بهرامی کیا با 68 رأى به عنوان نائب رئیس اول ،محسن محمودی ده علینقی با 65 رای نائب رئیس دوم ،محمدرضا نوروزی با 49 راى به عنوان دبير،علی حیدری با 47 راى خزانه دار انتخاب شدند .

همچنین در انتخابات بازرسی مجید اسماعیلی رادور با 88 رای به عنوان بازرس اصلی این اتحادیه صنفی انتخاب شد.